هدر موبایل
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل

( ۱۹۰ )
دیدار حسین امیرعبداللهیان با فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لبنان
1398/04/18 12:28

دیدار حسین امیرعبداللهیان با فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لبنان

حسین امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل امروز سه شنبه 18 تیرماه 98 با فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لبنان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار حسین امیرعبداللهیان با نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین
1398/04/04 14:35

دیدار حسین امیرعبداللهیان با نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل امروز سه شنبه 4 تیرماه 98 با ناصر ابوشریف، نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر روسیه
امروز 29 خرداد ماه 1398 انجام شد:
1398/03/29 16:21

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر روسیه

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 29 خرداد ماه 1398 با سفیر روسیه دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین اللمل با سفیر ویتنام
1398/03/22 15:18

دیدار سفیر ویتنام در تهران با امیرعبداللهیان

نگوین مان هی ین سفیر ویتنام در تهران، با حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس و مدیر کل بین الملل مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین اللمل با سفیر ویتنام
1398/03/21 12:20

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر ویتنام

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 21 خرداد ماه 1398 با سفیر ویتنام دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر سوریه
امروز 28 اسفند ماه 1397 برگزار شد:
1397/12/28 12:42

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر سوریه

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 28 اسفند ماه 1397 با سفیر سوریه در تهران دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر روسیه
امروز 26 اسفند ماه 1397 انجام شد:
1397/12/26 14:02

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر روسیه

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 26 اسفند ماه 1397 با سفیر روسیه دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر کوبا
1397/12/05 19:31

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر کوبا

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 5 اسفند ماه 1397 با سفیر کوبا دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر ونزوئلا
امروز 9 بهمن ماه 1397 انجام شد:
1397/11/09 16:28

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر ونزوئلا

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 9 بهمن ماه 1397 با سفیر ونزوئلا دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار حسین امیرعبداللهیان با سفیر روسیه در تهران
1397/11/07 09:54

دیدار حسین امیرعبداللهیان با سفیر روسیه در تهران

حسین امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل امروز یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷ با سفیر روسیه در تهران دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر ژاپن
امروز 2 بهمن ماه 1397 انجام شد:
1397/11/02 16:08

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر ژاپن

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 2 بهمن ماه 1397 با سفیر ژاپن دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر تونس
امروز 30 دی ماه 1397 انجام شد:
1397/10/30 12:35

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر تونس

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 30 دی ماه 1397 با سفیر تونس دیدار و گفت گو کرد.
دیدار حسین امیر عبداللهیان با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند
امروز 24 دی ماه 1397 انجام شد:
1397/10/24 13:08

دیدار حسین امیر عبداللهیان با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 24 دی ماه 1397 با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند بازدید و گفت و گو کرد.
دیدار حسین امیرعبدالهیان با نماینده مجلس عراق
1397/10/18 14:45

دیدار حسین امیرعبدالهیان با نماینده مجلس عراق

حسین امیرعبدالهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل امروز سه شنبه ۱۸ دی ۹۷ با محمد الغبان، وزیر دفاع سابق و نماینده مجلس عراق دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با رئیس دفتر حافظ منافع مصر در ایران
امروز 5 دی ماه 1397 انجام شد:
1397/10/05 13:05

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با رئیس دفتر حافظ منافع مصر در ایران

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 5 دی ماه 1397 با رئیس دفتر حافظ منافع مصر در ایران دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر قطر
امروز 3 دی ماه 1397 انجام شد:
1397/10/03 14:12

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر قطر

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 3 دی ماه 1397 با سفیر قطر دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار فرستاده ویژه دولت فرانسه در امور سوریه با حسین امیرعبداللهیان
1397/09/27 18:51

دیدار فرستاده ویژه دولت فرانسه در امور سوریه با حسین امیرعبداللهیان

حسین امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل امروز سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ با فرستاده ویژه دولت فرانسه در امور سوریه دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار حسین امیرعبداللهیان با سفیر فلسطین در تهران
1397/09/27 12:53

دیدار حسین امیرعبداللهیان با سفیر فلسطین در تهران

حسین امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین المللی امروز سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ با سفیر فلسطین در تهران دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با وزیر خارجه سابق لبنان
امروز 6 آذر ماه 1397 انجام شد:
1397/09/06 18:27

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با وزیر خارجه سابق لبنان

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 6 آذر ماه 1397 با وزیر خارجه سابق لبنان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار حسین امیر عبداللهیان با سفیر پاکستان در تهران
امروز 6 آذر ماه 1397 انجام شد:
1397/09/06 18:22

دیدار حسین امیر عبداللهیان با سفیر پاکستان در تهران

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل با سفیر پاکستان در تهران از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر افغانستان
امروز 6 آذر ماه 1397 انجام شد:
1397/09/06 18:12

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر افغانستان

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 6 آذر ماه 1397 با سفیر افغانستان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با نمایندگان صلیب سرخ
امروز 6 آذر ماه 1397 انجام شد:
1397/09/06 11:20

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با نمایندگان صلیب سرخ

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 6 آذر ماه 1397 با نمایندگان صلیب سرخ دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر ترکیه در تهران
1397/09/06 08:50

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر ترکیه در تهران

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل با سفیر ترکیه در تهران دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر روسیه
1397/09/05 12:52

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر روسیه

حسین امیر عبداللهیان،دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 5 آذر ماه 1397 با سفیر روسیه در تهران دیدار و گفت و گو کرد.
حسین امیرعبداللهیان
امیرعبداللهیان:
1397/08/27 12:12

مقاومت فلسطین صهیونیست‌ها را متوقف و پشیمان خواهد کرد

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل ضمن محکوم کردن تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه، گفت: نتانیاهو به پایان خط رسیده و مقاومت فلسطین بی‌تردید صهیونیست‌ها را متوقف و پشیمان خواهد ساخت.
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با هیات پارلمانی سوریه
امروز 22 آبان ماه 1397 انجام شد:
1397/08/22 13:08

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با هیات پارلمانی سوریه

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 22 آبان ماه 1397 با هیات پارلمانی سوریه دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با معاون ستاد دولت استرالیا
امروز 21 آبان ماه 1397 انجام شد:
1397/08/21 17:42

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با معاون ستاد دولت استرالیا

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 21 آبان ماه 1397 با معاون ستاد دولت استرالیا دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر برزیل
امروز 14 آبان ماه 1397 انجام شد:
1397/08/14 14:25

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر برزیل

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 14 آبان ماه 1397 با سفیر برزیل دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با هیات رئیسه دانشگاه حماه سوریه
1397/07/29 12:48

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس با هیات رئیسه دانشگاه حماه سوریه

دیدار حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 29 مهر ماه 1397 با هیات رئیسه دانشگاه حماه سوریه از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر روسیه
امروز 22 مهر ماه 1397 انجام شد:
1397/07/22 14:42

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر روسیه

حسین امیر عبداللهیان،دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 22 مهر ماه 1397 با سفیر روسیه دیدار و گفت و گو کرد.
 «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  » 
آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet