هدر موبایل
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اسامی مهمانان

( ۱۱ )
علی اصغر یوسف نژاد
یوسف‌نژاد قرائت کرد؛
1398/04/04 11:33

میهمانان جلسه علنی یکشنبه 4 تیرماه مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی میهمانان جلسه علنی امروز پارلمان را قرائت کرد.
علی اصغر یوسف نژاد صحن
یوسف‌نژاد قرائت کرد؛
1398/04/03 10:13

میهمانان جلسه علنی یکشنبه ۲ تیرماه مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی میهمانان جلسه علنی امروز پارلمان را قرائت کرد.
مهمانان 26 بهمن
امیرآبادی فراهانی قرائت کرد:
1397/06/13 10:38

اسامی میهمانان نشست علنی 13 شهریور مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.
مهمانان 4 اسفند
امیرآبادی فراهانی قرائت کرد:
1397/06/07 11:21

اسامی مهمانان نشست علنی 7 شهریور مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی را قرائت کرد.
تغییرات در صحن
امیرآبادی فراهانی قرائت کرد:
1397/06/04 11:57

اسامی مهمانان نشست علنی 4شهریور مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی را قرائت کرد.
مهمانان 26 بهمن
امیرآبادی فراهانی قرائت کرد:
1397/05/16 11:00

اسامی مهمانان نشست علنی شانزدهم مرداد مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.
مهمانان صحن 18 آبان
امیرآبادی فراهانی قرائت کرد:
1397/05/09 10:27

اسامی مهمانان نشست علنی نهم مرداد مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.
صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۲7 دی ۱۳۹۶
وکیلی قرائت کرد؛
1396/10/27 11:24

اسامی مهمانان جلسه علنی امروز مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی میهمانان جلسه علنی امروز پارلمان را قرائت کرد.
مهمانان صحن
وکیلی قرائت کرد؛
1396/08/07 10:35

اسامی مهمانان جلسه علنی امروز مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی میهمانان جلسه علنی امروز پارلمان را قرائت کرد.
اسامی مهمانان جلسه علنی امروز مجلس
1395/07/27 11:09

اسامی مهمانان جلسه علنی امروز مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی میهمانان جلسه علنی امروز را قرائت کرد.
اسامی مهمانان جلسه علنی امروز مجلس
1395/07/11 10:30

اسامی مهمانان جلسه علنی امروز مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی میهمانان جلسه علنی امروز را قرائت کرد.
آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet