هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون مجلس شورای اسلامی

( ۱ )
توجه لازم به تولید صیانتی، توسعه پالایشگاه‌ها، افزایش راندمان انرژی و توسعه بانکرینگ در برنامه ششم
1394/10/15 11:33
حسینی‌صدر تاکید کرد:

توجه لازم به تولید صیانتی، توسعه پالایشگاه‌ها، افزایش راندمان انرژی و توسعه بانکرینگ در برنامه ششم

رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه وزارت نفت باید در برنامه ششم توسعه از فرصت‌های پیش رو با لغو تحریم‌ها استفاده کند،گفت: باید در 5سال برنامه ششم بهره‌برداری صیانتی، توسعه و ...