هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

تاخیر پرداخت بدهی بیمه ها

( ۱ )
 70درصد اعتبارات حوزه سلامت در دست بیمه‌ها/ طرح تحول سلامت نیازمند افزایش بودجه 15تا20درصدی
1394/10/19 09:59
خضری مطرح کرد:

70درصد اعتبارات حوزه سلامت در دست بیمه‌ها/ طرح تحول سلامت نیازمند افزایش بودجه 15تا20درصدی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از تاخیر در پرداخت 9 ماهه بدهی بیمه ها به بیمارستان ها،گفت: تامین 70 درصد اعتبارات حوزه سلامت در دست بیمه ها قرار دارد.