خبرگزاری خانه ملت

ولادت امام موسی کاظم (ع)
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اسامی ناطقان

( ۱۲۱ )
گراف ناطقان میان دستور
کریمی فیروزجایی قرائت کرد؛
1400/05/05 12:08

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی 5 مردادماه مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس، اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.
گراف ناطقان میان دستور
کریمی فیروزجایی قرائت کرد؛
1400/04/28 12:11

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی 28 تیر ماه مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس، اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.
گراف ناطقان میان دستور
حاجی دلیگانی قرائت کرد؛
1400/03/02 11:11

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی 2 خرداد ماه مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس، اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.
گراف ناطقان میان دستور
حاجی دلیگانی قرائت کرد؛
1400/02/28 11:29

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی 28 اردیبهشت ماه مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس، اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.
گراف ناطقان میان دستور
حاجی دلیگانی قرائت کرد؛
1400/01/18 11:38

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی 18 فروردین مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس، اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.
گراف ناطقان میان دستور
حاجی دلیگانی قرائت کرد
1399/11/20 11:22

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی 20 بهمن مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس، اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.
گراف ناطقان میان دستور
حاجی دلیگانی قرائت کرد
1399/11/15 10:37

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی 15 بهمن مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس، اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.
گراف ناطقان میان دستور
حاجی دلیگانی قرائت کرد
1399/11/12 11:40

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی 12 بهمن مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس، اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.
گراف ناطقان میان دستور
حاجی دلیگانی قرائت کرد
1399/10/21 10:50

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی 21 دی مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.
گراف ناطقان میان دستور
حاجی دلیگانی قرائت کرد
1399/10/02 11:23

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی 2 دی مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.
احمد نادری در نطق میان دستور
1399/09/27 13:32

ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 26 آذرماه ۱۳۹۹

اسامی ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز 26آذرماه ۱۳۹۹ به شرح ذیل می باشد: فاطمه رحمانی نماینده مردم مشهد و کلات- احمد نادری نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس- حسین نو...
گراف ناطقان میان دستور
حاجی دلیگانی قرائت کرد
1399/09/12 10:53

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی 12 آذر مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.
گراف ناطقان میان دستور
حاجی دلیگانی قرائت کرد
1399/08/27 10:50

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی 27 آبان مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.
گراف ناطقان میان دستور
حاجی دلیگانی قرائت کرد:
1399/08/05 10:57

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی 5 آبان مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.
گراف ناطقان میان دستور
حاجی دلیگانی قرائت کرد:
1399/07/27 10:29

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی 27 مهر مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.
حسینعلی حاجی دلیگانی در نطق میان دستور
حاجی دلیگانی قرائت کرد:
1399/07/01 11:36

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی اول مهر مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.
گراف ناطقان میان دستور
حاجی دلیگانی قرائت کرد:
1399/06/30 11:00

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی 30 شهریور مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.
گراف ناطقان میان دستور
1399/04/22 09:26

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی 22 تیرماه

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.
حسینعلی حاجی دلیگانی
1399/03/11 10:46

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی 11 خردادماه

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.
گراف ناطقان میان دستور
رنجبرزاده قرائت کرد
1399/02/29 11:53

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی 29 اردیبهشت ماه

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.
گراف ناطقان میان دستور
رنجبرزاده قرائت کرد:
1399/02/16 11:46

اسامی ناطقان میان دستور صحن علنی امروز مجلس

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را قرائت کرد.
گراف ناطقان میان دستور
1399/02/02 11:54

اسامی ناطقان میان دستور صحن علنی امروز مجلس

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را قرائت کرد.
گراف ناطقان میان دستور
1398/11/07 11:08

اسامی ناطقان میان دستور صحن علنی امروز مجلس

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را قرائت کرد.
گراف ناطقان میان دستور
1398/10/24 11:05

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.
گراف ناطقان میان دستور
1398/10/17 11:23

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.
گراف ناطقان میان دستور
1398/10/01 16:52

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.
اکبر رنجبرزاده
1398/10/01 10:48

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.
گراف ناطقان میان دستور
رنجبرزاده قرائت کرد
1398/09/18 12:13

اسامی ناطقان میان دستور نوبت عصر 18 آذر ماه

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور نشست علنی امروز قوه مقننه را قرائت کرد.
گراف ناطقان میان دستور
رنجبرزاده قرائت کرد؛
1398/09/17 11:03

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی 17 آذر ماه

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.
گراف ناطقان میان دستور
رنجبرزاده قرائت کرد؛
1398/09/04 11:06

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی 4 آذر ماه

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.
 «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  » 
آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet