خبرگزاری خانه ملت

هدر موبایل
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

پایان جلسه علنی

( ۳۶ )
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1398/06/11 12:12

پایان جلسه علنی 11 شهریور ماه/ نشست بعدی مجلس ساعت 14

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1398/02/31 17:20

پایان جلسه علنی نوبت عصر ۳۱ اردیبهشت ماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.
صحن علنی ۷ بهمن ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی
1398/02/29 13:08

پایان صحن علنی امروز مجلس/جلسه بعدی؛ فردا دوشنبه

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش زنگ پایان نشست علنی امروز نهاد قانونگذاری را به صدا در آورد.
جلسه علنی روز چهارشنبه 20 فروردین مجلس شورای اسلامی
1398/02/02 12:35

پایان جلسه 2 اردیبهشت ماه مجلس

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 30 دی ماه 1397
1398/01/20 12:39

پایان جلسه علنی 20 فروردین ماه مجلس

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 30 دی ماه 1397
1397/12/13 12:26

پایان جلسه علنی 13 اسفند ماه مجلس/ نشست بعدی یکشنبه 19 اسفندماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 30 دی ماه 1397
1397/11/14 12:31

پایان جلسه علنی 14 بهمن ماه مجلس/ نشست بعدی مجلس دوشنبه 15 بهمن

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.
صحن علنی مجلس شورای اسلامی چهارشنبه 12 دی ماه 1397
1397/11/08 12:18

پایان جلسه علنی 8 بهمن ماه مجلس/ نشست بعدی مجلس سه شنبه 9 بهمن

رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.
صحن مجلس شورای اسلامی
1397/10/18 12:15

پایان جلسه علنی 18 دی ماه مجلس/ نشست بعدی مجلس 19 دی

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.
صحن علنی
1396/08/07 16:01

پایان جلسه علنی امروز مجلس/ جلسه بعدی چهارشنبه 10 آبان ماه

رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز را به صدا درآورد.
صحن علنی مجلس شورای اسلامی
دقایقی پیش صورت گرفت:
1396/04/20 11:38

پایان جلسه علنی امروز مجلس/ جلسه بعدی چهارشنبه 21 تیرماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز را دقایقی قبل به صدا درآورد.
پایان جلسه علنی امروز مجلس/ جلسه بعدی 9 صبح یکشنبه 7 خرداد
دقایقی پیش صورت گرفت؛
1396/03/03 12:21

پایان جلسه علنی امروز مجلس/ جلسه بعدی 9 صبح یکشنبه 7 خرداد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز را دقایقی قبل به صدا درآورد.
پایان جلسه علنی مجلس/ نشست بعدی یکشنبه 24 بهمن
دقایقی پیش صورت گرفت؛
1395/11/13 12:24

پایان جلسه علنی مجلس/ نشست بعدی یکشنبه 24 بهمن

رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز را دقایقی قبل به صدا درآورد.
پایان جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس/ جلسه بعدی ساعت 18 عصر ۲۹ آذر
1395/09/29 16:35

پایان جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس/ جلسه بعدی ساعت 18 عصر ۲۹ آذر

‌رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل زنگ پایان جلسه علنی نوبت عصر امروز را به صدا در آورد.
پایان جلسه علنی امروز مجلس/ نشست بعدی مجلس؛ سه شنبه 25 آبان ماه
دقایقی پیش؛
1395/08/24 12:01

پایان جلسه علنی امروز مجلس/ نشست بعدی مجلس؛ سه شنبه 25 آبان ماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل زنگ پایان نشست علنی امروز نهاد قانونگذاری را به صدا در آورد.
پایان جلسه علنی امروز مجلس/ نشست بعدی مجلس؛ یکشنبه 23 آبان ماه
دقایقی پیش؛
1395/08/12 12:06

پایان جلسه علنی امروز مجلس/ نشست بعدی مجلس؛ یکشنبه 23 آبان ماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز نهاد قانونگذاری را به صدا در آورد.
پایان نشست علنی امروز مجلس/ جلسه بعدی 5 آبان
1395/08/04 12:03

پایان نشست علنی امروز مجلس/ جلسه بعدی 5 آبان

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز نهاد قانونگذاری را به صدا در آورد.
پایان نشست علنی امروز مجلس/ جلسه بعدی، فردا
1395/06/09 12:25

پایان نشست علنی امروز مجلس/ جلسه بعدی، فردا

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز نهاد قانونگذاری را به صدا در آورد.
پایان جلسه علنی امروز مجلس/ جلسه بعدی چهارشنبه 27 مرداد
1395/05/24 13:18

پایان جلسه علنی امروز مجلس/ جلسه بعدی چهارشنبه 27 مرداد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز نهاد قانونگذاری را به صدا در آورد.
پایان جلسه علنی امروز مجلس
دقایقی پیش صورت گرفت؛
1395/04/27 12:37

پایان جلسه علنی امروز مجلس

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش زنگ پایان نشست علنی امروز نهاد قانونگذاری را به صدا در آورد.
پایان جلسه علنی امروز مجلس/ جلسه بعدی یکشنبه 27 تیر
دقایقی پیش صورت گرفت؛
1395/04/23 12:21

پایان جلسه علنی امروز مجلس/ جلسه بعدی یکشنبه 27 تیر

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش زنگ پایان نشست علنی امروز نهاد قانونگذاری را به صدا در آورد.
پایان نشست علنی امروز مجلس/ جلسه بعدی، دوشنبه
1395/02/26 12:32

پایان نشست علنی امروز مجلس/ جلسه بعدی، دوشنبه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان جلسه علنی امروز را دقایقی قبل به صدا درآورد.
پایان نشست علنی امروز مجلس
1395/02/13 12:37

پایان نشست علنی امروز مجلس

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان جلسه علنی امروز را دقایقی قبل به صدا درآورد.
پایان نشست علنی امروز مجلس
1395/01/29 12:47

پایان نشست علنی امروز مجلس

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان جلسه علنی امروز را دقایقی قبل به صدا درآورد.
پایان نشست علنی نوبت صبح مجلس شورای اسلامی/اتمام بررسی بخش درآمدی بودجه
1395/01/24 12:28

پایان نشست علنی نوبت صبح مجلس شورای اسلامی/اتمام بررسی بخش درآمدی بودجه

نایب رئیس مجلس زنگ پایان جلسه علنی نوبت صبح مجلس را به صدا درآورد.
پایان نشست علنی امروز مجلس
1395/01/16 12:31

پایان نشست علنی امروز مجلس

نایب رئیس مجلس زنگ پایان جلسه علنی امروز مجلس را به صدا درآورد.
پایان جلسه علنی امروز مجلس/ بررسی لایحه چند دوازدهم بودجه 95 در دستور کار فردا
دقایقی پیش صورت گرفت؛
1394/12/24 12:24

پایان جلسه علنی امروز مجلس/ بررسی لایحه چند دوازدهم بودجه 95 در دستور کار فردا

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش زنگ پایان نشست علنی امروز را به صدا درآورد.
پایان جلسه علنی امروز مجلس
دقایقی پیش صورت گرفت؛
1394/11/11 12:21

پایان جلسه علنی امروز مجلس

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش زنگ پایان نشست علنی امروز را به صدا درآورد.
پایان جلسه علنی امروز مجلس
دقایقی پیش صورت گرفت؛
1394/11/06 12:03

پایان جلسه علنی امروز مجلس

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش زنگ پایان نشست علنی امروز را به صدا درآورد.
پایان جلسه علنی امروز مجلس
دقایقی پیش صورت گرفت؛
1394/11/05 12:24

پایان جلسه علنی امروز مجلس

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش زنگ پایان نشست علنی امروز را به صدا درآورد.
 «  ۱  ۲  » 
آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet