هدر موبایل
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

اسامی میهمانان

( ۶۷ )
علیرضا رحیمی
رحیمی قرائت کرد؛
1398/02/31 11:40

میهمانان جلسه علنی دو‌شنبه 31 اردیبهشت ماه مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی میهمانان جلسه علنی امروز پارلمان را قرائت کرد.
حضور قربانیان اسید پاشی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی
رحیمی قرائت کرد؛
1398/02/29 11:50

قربانیان اسیدپاشی میهمانان امروز یکشنبه 29 اردیبهشت مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی میهمانان جلسه علنی امروز پارلمان را قرائت کرد.
میهمانان صحن علنی 25 اردیبهشت 1397
رحیمی قرائت کرد؛
1398/02/22 12:34

میهمانان جلسه علنی سه‌شنبه 22 اردیبهشت ماه مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی میهمانان جلسه علنی امروز پارلمان را قرائت کرد.
رأی گیری در صحن مجلس
رحیمی قرائت کرد:
1398/02/03 10:54

اسامی مهمانان نشست علنی 3 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی را قرائت کرد.
میهمانان صحن علنی 25 اردیبهشت 1397
رحیمی قرائت کرد:
1397/12/21 10:32

اسامی مهمانان نشست علنی 21 اسفند مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی را قرائت کرد.
میهمانان صحن علنی
رحیمی قرائت کرد:
1397/12/07 10:52

اسامی مهمانان نشست علنی 7 اسفند مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی را قرائت کرد.
صحن مجلس شورای اسلامی
رحیمی قرائت کرد:
1397/11/16 10:52

اسامی مهمانان نشست علنی 16 بهمن مجلس شورای اسلامی/ حضور جمعی از پرسنل نیروی هوایی ارتش در صحن علنی مجلس

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی را قرائت کرد.
نشست علنی نوبت عصر چهارشنبه یکم دی ماه 95 نهاد قانونگذاری
قاضی زاده هاشمی قرائت کرد:
1397/11/15 10:51

اسامی مهمانان نشست علنی 15 بهمن مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی را قرائت کرد.
صحن مجلس شورای اسلامی
رحیمی قرائت کرد:
1397/11/09 10:18

اسامی مهمانان نشست علنی 9 بهمن مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی را قرائت کرد.
صحن مجلس شورای اسلامی
رحیمی قرائت کرد:
1397/10/19 10:53

اسامی مهمانان نشست علنی 19 دی مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی را قرائت کرد.
صحن مجلس شورای اسلامی
رحیمی قرائت کرد:
1397/10/18 10:18

اسامی مهمانان نشست علنی 18 دی مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی را قرائت کرد.
صحن مجلس شورای اسلامی
رحیمی قرائت کرد:
1397/10/12 12:20

اسامی میهمانان نشست علنی 12 دی ماه مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.
صحن مجلس شورای اسلامی
رحیمی قرائت کرد:
1397/10/11 10:46

اسامی میهمانان نشست علنی 11 دی ماه مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.
صحن مجلس شورای اسلامی
رحیمی قرائت کرد:
1397/10/09 11:30

اسامی میهمانان نشست علنی 9 دی ماه مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.
صحن مجلس شورای اسلامی
رحیمی قرائت کرد:
1397/09/25 10:17

اسامی میهمانان نشست علنی 25 آذر ماه مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.
صحن علنی مجلس شورای اسلامی یکشنبه 15 مهر ماه 1397
رحیمی قرائت کرد:
1397/09/14 10:55

اسامی میهمانان نشست علنی 14 آذر ماه مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.
صحن مجلس شورای اسلامی
امیرآبادی قرائت کرد:
1397/08/29 11:10

اسامی میهمانان نشست علنی 29 آبان ماه مجلس شورای اسلامی/ حضور جمعی از دیپلمات های کشور افغانستان در مجلس

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.
صحن مجلس شورای اسلامی
امیرآبادی قرائت کرد:
1397/08/27 12:01

اسامی میهمانان نشست علنی 27 آبان ماه مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.
صحن مجلس شورای اسلامی
رحیمی قرائت کرد:
1397/08/02 10:52

اسامی میهمانان نشست علنی دوم آبان ماه مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.
صحن مجلس شورای اسلامی
رحیمی قرائت کرد:
1397/08/01 11:34

اسامی میهمانان نشست علنی اول آبان ماه مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.
صحن مجلس شورای اسلامی
امیرآبادی فراهانی قرائت کرد:
1397/07/18 10:59

اسامی میهمانان نشست علنی 18 مهرماه مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.
صحن مجلس شورای اسلامی
امیرآبادی فراهانی قرائت کرد:
1397/07/15 11:26

اسامی میهمانان نشست علنی 15 مهرماه مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.
صحن مجلس شورای اسلامی
امیرآبادی فراهانی قرائت کرد:
1397/07/04 10:12

اسامی میهمانان نشست علنی 4 مهرماه مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.
مهمانان 26 بهمن
امیرآبادی فراهانی قرائت کرد:
1397/05/28 10:51

اسامی مهمانان نشست علنی 28 مرداد مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.
مهمانان صحن
امیرآبادی فراهانی قرائت کرد:
1397/05/14 10:52

اسامی مهمانان نشست علنی چهاردهم مرداد مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.
صحن مجلس
امیرآبادی فراهانی قرائت کرد:
1397/05/10 10:29

اسامی مهمانان نشست علنی دهم مرداد مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.
مهمانان 26 بهمن
رحیمی قرائت کرد:
1397/05/07 11:28

اسامی مهمانان نشست علنی هفتم مرداد مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.
مهمانان صحن
امیرآبادی قرائت کرد:
1397/05/02 10:40

اسامی مهمانان نشست علنی دوم مرداد مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.
مهمانان 26 بهمن
امیرآبادی قرائت کرد:
1397/04/31 11:50

اسامی مهمانان نشست علنی سی و یکم تیر مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.
مهمانان جلسه امروز خانه ملت
امیرآبادی قرائت کرد:
1397/04/03 10:33

اسامی مهمانان نشست علنی سوم تیر مجلس شورای اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس اسامی میهمانان نشست علنی امروز مجلس را قرائت کرد.
 «  ۱  ۲  ۳  » 
آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet