خبرگزاری خانه ملت

هدر موبایل
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

( ۳۴ )
محمد دامادی
دامادی:
1396/11/11 10:04

اعمال مدیریت ضعیف عامل اختلال در فرودگاه امام/مجلس مشکلات پیش آمده را بررسی می کند

عضو کمیسیون عمران مجلس، وضعیت پیش آمده برای فرودگاه امام خمینی(ره) پس از بارش 30 سانتی متر برف انتقاد کرد و گفت: مراتب نارضایتی خود را از مدیریت و عملکرد ضعیف این فرودگاه اعلام کرده ایم.
احسن علوی
علوی خبر داد:
1396/09/18 12:55

تشکیل کارگروه ویژه در کمیسیون عمران برای بررسی تفحص از شهر فرودگاه امام خمینی (ره)/نتایج بررسی‌ها تا پایان آذر نهایی می شود

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از تشکیل کارگروه ویژه‌ای در این کمیسیون برای بررسی تفحص از شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) خبر داد.
احسن علوی
علوی با اشاره به تفحص از توسعه فرودگاه امام خمینی در کمیسیون عمران؛
1396/08/01 14:31

بازدید نمایندگان مجلس از فرودگاه امام خمینی برای بررسی محورهای تحقیق و تفحص

رئیس کمیته حمل و نقل کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از بازدید فرودگاه امام خمینی برای بررسی محورهای تحقیق و تفحص خبر داد.
استقبال رسمی از سناتور اروگوئه در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
1396/05/14 07:23

گزارش تصویری (50) استقبال رسمی از سناتور اروگوئه در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

استقبال رسمی از میچنینی، سناتور اروگوئه در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
استقبال رسمی از رئیس مجلس سنای کامرون در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
1396/05/14 07:22

گزارش تصویری (49) استقبال رسمی از رئیس مجلس سنای کامرون در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

استقبال رسمی از مارسل نیات انجفنجی، رئیس مجلس سنای کامرون در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
استقبال رسمی از هیأت کلمبیایی در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
1396/05/14 07:21

گزارش تصویری (٤٨) استقبال رسمی از هیأت کلمبیایی در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

استقبال رسمی از هیأت کلمبیایی در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
استقبال رسمی از هیأت اوکراینی در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
1396/05/14 05:34

گزارش تصویری (47) استقبال رسمی از هیأت اوکراینی در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

استقبال رسمی از هیأت اوکراینی در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
استقبال رسمی از رئیس مجلس ازبکستان در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
1396/05/14 04:42

گزارش تصویری (46) استقبال رسمی از رئیس مجلس ازبکستان در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

استقبال رسمی اسدالله عباسی از نعمت الله یولداشف، رئیس مجلس ازبکستان در فرودگاه امام خمینی (ره) از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
استقبال رسمی از معاون رئیس مجلس ساحل عاج در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
1396/05/14 04:41

گزارش تصویری(45) استقبال رسمی از معاون رئیس مجلس ساحل عاج در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

استقبال رسمی اسدالله عباسی از ژولاد افرم پریواتاولا، معاون رئیس مجلس ساحل عاج در فرودگاه امام خمینی (ره) از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
استقبال رسمی از رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
1396/05/14 01:41

گزارش تصویری(44) استقبال رسمی از رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

استقبال رسمی از فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
استقبال رسمی از هیأت بنگلادش در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
1396/05/13 20:30

گزارش تصویری (40) استقبال رسمی از هیأت بنگلادش در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

استقبال رسمی از هیأت بنگلادش در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت
استقبال رسمی از هیأت پاکستانی در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
1396/05/13 20:15

گزارش تصویری (39) استقبال رسمی از هیأت پاکستانی در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

استقبال رسمی از هیأت پاکستانی در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
استقبال رسمی از هیأت پارلمانی لتونی در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
1396/05/13 20:02

گزارش تصویری (37) استقبال رسمی از هیأت پارلمانی لتونی در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

استقبال رسمی از هیأت پارلمانی لتونی در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
استقبال از هیأت اندونزیایی
1396/05/13 19:51

گزارش تصویری (36) استقبال رسمی از هیأت اندونزیایی در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

استقبال رسمی از هیأت اندونزیایی در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
استقبال رسمی از رئیس مجلس سنا اسپانیا در فرودگاه مهرآباد
1396/05/13 19:42

گزارش تصویری (35) استقبال رسمی از رئیس مجلس سنا اسپانیا در فرودگاه مهرآباد

استقبال رسمی از پیوگارسیا اسکودرو رئیس مجلس سنا اسپانیا در فرودگاه مهرآباد از نگاه دوربین خبرگزاری خانه ملت.
استقبال از هیأت سوئدی در فرودگاه امام خمینی (ره)
1396/05/13 19:35

گزارش تصویری (33) استقبال رسمی از هیأت سوئدی در فرودگاه امام خمینی (ره)

استقبال رسمی از هیأت سوئدی در فرودگاه امام خمینی (ره) از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
استقبال از هیأت بوسنی
1396/05/13 19:34

گزارش تصویری (32) استقبال رسمی از هیأت بوسنیایی در فرودگاه امام خمینی (ره)

استقبال رسمی از هیأت بوسنیایی در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از نگاه دوربین خانه ملت
استقبال رسمی از معاون رئیس مجلس ملی چک در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
1396/05/13 19:09

گزارش تصویری (۲۹) استقبال رسمی از معاون رئیس مجلس ملی چک در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

استقبال رسمی از ویتخ فیلیپ معاون رئیس مجلس ملی چک در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
استقبال رسمی اسدالله عباسی از نایب رئیس مجلس غنا
1396/05/13 17:18

گزارش تصویری (۲۸) استقبال رسمی اسدالله عباسی از نایب رئیس مجلس غنا در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

استقبال رسمی اسدالله عباسی از آلبان سامانا نایب رئیس دوم مجلس غنا در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
استقبال رسمی از هیات سنگالی در فرودگاه امام خمینی (ره)
1396/05/13 17:14

گزارش تصویری (27) استقبال رسمی از هیات سنگالی در فرودگاه امام خمینی (ره)

استقبال رسمی اسدالله عباسی از هیات سنگالی در فرودگاه امام خمینی (ره) از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
استقبال از معاون رئیس مجلس اتریش
1396/05/13 17:11

گزارش تصویری (۲۶) استقبال رسمی از معاون رئیس مجلس اتریش در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

استقبال رسمی از کارل هاینس کوپف، معاون رئیس مجلس اتریش در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
استقبال رسمی از هیأت گامبیایی در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
1396/05/13 17:08

گزارش تصویری (25) استقبال رسمی از هیأت گامبیایی در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

استقبال رسمی اسدالله عباسی از هیأت گامبیایی در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
استقبال از سفیر اکرودیته مونته نگرو
1396/05/13 16:41

گزارش تصویری (22) استقبال رسمی از سفیر اکرودیته مونته نگرو در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

استقبال رسمی سفیر اکرودیته مونته نگرو در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
استقبال رسمی از رئیس مجلس ماداگاسکار در فرودگاه امام خمینی (ره)
1396/05/13 12:57

گزارش تصویری (۱۸) استقبال رسمی از رئیس مجلس ماداگاسکار در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

استقبال رسمی اسدالله عباسی از ژان ماکس راکوتوماموجی رئیس مجلس ماداگاسکار در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
استقبال رسمی از نایب رئیس مجلس کامبوج در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
1396/05/13 12:33

گزارش تصویری (۱۷) استقبال رسمی از نایب رئیس مجلس کامبوج در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

استقبال رسمی انگون انهل، نایب رئیس دوم مجلس کامبوج در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
معاون اکثریت مجلس سیرالئون
1396/05/13 07:06

گزارش تصویری (۱۳) استقبال رسمی از معاون اکثریت مجلس سیرالئون در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

استقبال رسمی عبدالرضا عزیزی از معاون اکثریت مجلس سیرالئون در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
رئیس مجلس مالزی
1396/05/13 07:02

گزارش تصویری (۱۰) استقبال رسمی از رئیس مجلس مالزی در فرودگاه امام خمینی (ره)

استقبال رسمی عبدالرضا عزیزی از تان سری مولیا رئیس مجلس مالزی در فرودگاه امام خمینی (ره) از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
معاون دبیرکل حزب الله لبنان و دبیرکل جنبش جهاد اسلامى
1396/05/13 04:02

گزارش تصویری (۹) استقبال رسمی از معاون دبیرکل حزب الله لبنان و دبیرکل جنبش جهاد اسلامى در فرودگاه امام خمینی (ره)

استقبال رسمی از شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان و رمضان عبدالله دبیرکل جنبش جهاد اسلامى در فرودگاه امام خمینی (ره) از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
مشاور و معاون دبیرکل رئیس جمهور ایرلند
1396/05/13 04:01

گزارش تصویری (۸) استقبال رسمی از مشاور و معاون دبیرکل رئیس جمهور ایرلند در فرودگاه امام خمینی (ره)

استقبال رسمی از خانم کلیرپاور مشاور رئیس جمهور و آقاى کونراورایلى معاون دبیرکل رئیس جمهور ایرلند در فرودگاه امام خمینی (ره) از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
وزیر کشور اکوادور
1396/05/13 02:49

گزارش تصویری (۷) استقبال رسمی از وزیر کشور اکوادور در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

استقبال رسمی از وزیر کشور اکوادور در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
 «  ۱  ۲  » 
آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet