خبرگزاری خانه ملت

هدر موبایل
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

( ۲۳۲ )
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
1399/11/28 18:16

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی سه شنبه 28 بهمن ماه برگزار شد.
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
1399/11/19 16:16

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یکشنبه 19 بهمن ماه برگزار شد.
نشست کمیسیون  برنامه، بودجه و محاسبات مجلس
1399/11/12 17:36

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یکشنبه 12 بهمن ماه برگزار شد.
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
1399/10/02 17:58

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه 2 دی ماه برگزار شد.
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
1399/09/04 12:20

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه 4 آذرماه برگزار شد.
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
1399/08/06 19:32

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه 6 آبان ماه برگزار شد.
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
1399/07/27 18:38

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه 27 مهرماه با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد.
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
1399/07/08 16:12

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه 8 مهرماه با حضور علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد.
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
1399/06/18 13:08

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه 18 شهریور با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد.
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
1399/06/16 19:12

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه 16 شهریورماه با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد.
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور محمدباقر نوبخت
1399/05/28 17:58

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور محمدباقر نوبخت

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه 28 مردادماه با حضور محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور وزیر نفت
1399/05/28 12:29

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور وزیر نفت

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه 27 مردادماه با حضور بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت و اعضای این کمیسیون برگزار شد.
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
1399/05/19 18:03

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه 19 مردادماه برگزار شد.
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
1399/05/14 16:34

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه 14 مرداد ماه برگزار شد.
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
1399/04/17 18:32

نشست عصر امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

نشست عصر امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه 17 تیرماه برگزار شد.
آخرین نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دهم
1399/02/30 17:03

آخرین نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دهم

آخرین نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دهم امروز سه شنبه 30 اردیبهشت با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد.
1398/09/19 17:14

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور رئیس دیوان محاسبات کشور

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه 19 آذرماه با حضور عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور برگزار شد.
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
1398/08/14 09:22

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با حضور محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
1398/07/08 16:38

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه 8 مهر 98 با حضور محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
حضور وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس
1398/06/11 13:48

حضور وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس

محسن حاجی میرزایی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش امروز دوشنبه 11 شهریور در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی حضور یافت.
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه
1398/06/03 17:46

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور محمدباقر نوبخت

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه 3 شهریورماه با حضور محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
1398/04/30 20:17

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه 30 تیرماه با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد.
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
1398/03/20 09:17

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یکشنبه 19 خرداد 98 با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد.
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
1398/01/18 18:58

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه 18 فروردین ماه 1398 با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد.
گراف کمیسیون برنامه و بودجه
مفتح با تشریح نشست کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات:
1397/10/16 17:46

نحوه محاسبه درآمد نفتی بررسی شد

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از بررسی نحوه محاسبات درآمد نفتی در سال آینده در جلسه کمیسیون متبوعش خبر داد.
گراف کمیسیون برنامه و بودجه
مفتح نشست کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات را تشریح کرد:
1397/09/27 17:22

بررسی بودجه عملکرد مجلس در سال 96

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس نشست این کمیسیون را که در رابطه با موضوع بررسی بودجه عملکرد مجلس در سال96 است، را تشریح کرد.
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور محمدباقر نوبخت
1397/07/08 18:12

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور محمدباقر نوبخت

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷با حضور محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
1397/07/03 18:32

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ با حضور انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
1397/05/28 18:04

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد.
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
1397/04/31 17:06

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
 «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ::  » 
آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet