هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

خانه ملت خودرو

( ۱ )
بدقولی خودروسازان خارجی ها در قراردادهای جدیدادامه دارد؟/ فرانسوی ها بابت خسارت به صنعت خودرو ایران باید غرامت دهند
1394/10/22 10:03
گروسی:

بدقولی خودروسازان خارجی ها در قراردادهای جدیدادامه دارد؟/ فرانسوی ها بابت خسارت به صنعت خودرو ایران باید غرامت دهند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید اجازه تکرار بدقولی خارجی ها در قراردادهای جدید صنعت خودرو داده شود، گفت: همکاری با خارجی ها در صنعت خودرو باید به صورتی باشد که 30 درصد...