هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بخش هنر و تجربه

( ۱ )
ارتقای اندیشه‌مخاطب با حضور فیلم‌های عمیق و غیرتجاری بخش «هنروتجربه» در جشنواره فجر
1394/10/25 13:15
جشنواره سی‌وچهارم فیلم فجر از منظر نمایندگان 3

ارتقای اندیشه‌مخاطب با حضور فیلم‌های عمیق و غیرتجاری بخش «هنروتجربه» در جشنواره فجر

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید براینکه وجود بخش «هنر و تجربه» در جشنواره فیلم فجر که عموم مخاطبان آن افراد تحصیل‌کرده هستند ضروری است، بیان کرد: به یقین ذائقه مخاطبان این جشنواره متمایل به ف...