هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

پیوستن هنرمندان به شبکه‌های ماهواره‌ای

( ۱ )
سیاست‌های رسانه‌ملی عامل اصلی پیوستن هنرمندان به شبکه‌های ماهواره‌ای/اعتبارات صداوسیما سالانه 50درصدافزایش داشته
1394/10/26 10:40
جعفرزاده ایمن آبادی:

سیاست‌های رسانه‌ملی عامل اصلی پیوستن هنرمندان به شبکه‌های ماهواره‌ای/اعتبارات صداوسیما سالانه 50درصدافزایش داشته

عضو فراکسیون رسانه و هنر مجلس با اشاره به رویکرد رسانه ملی در پخش سریال‌های تکراری که منجر به بی انگیزگی بازیگران و خروج آنها از کشور شده است، گفت: این در حالی است که مجلس هرساله 50درصد به بودجه این س...