هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

تمدید برنامه پنجم

( ۱ )
امکان تمدید برنامه پنجم برای سال آینده / تصویب منطقه آزاد اردبیل در اولویت این هفته نیست
1394/10/26 11:08
حقیقت‌پور خبر داد:

امکان تمدید برنامه پنجم برای سال آینده / تصویب منطقه آزاد اردبیل در اولویت این هفته نیست

عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس گفت: یکی از سناریوهایی که مجلس در بررسی برنامه ششم و بودجه سال آینده دارد تمدید اجرای برنامه پنجم در طول سال آینده است تا بررسی برنامه ششم سال آینده انجام شود.