هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ساخت و سازهای غیرمجاز

( ۲ )
ردپای مدیران دولتی در پدیده زمین خواری منطقه گلدشت بروجرد
1395/06/23 10:07
گودرزی انتقاد کرد:

ردپای مدیران دولتی در پدیده زمین خواری منطقه گلدشت بروجرد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه ردپای مدیران دولتی در زمین‌خواری منطقه گردشگری گلدشت مشهود است، گفت: جلوگیری از این تخلفات مستلزم بکارگیری قوه قهریه و تشدید مجازات متخلفان است.

تصرف غیرقانونی اراضی دولتی توسط سودجویان / تعامل دستگاه ها در برخورد با زمین خواری ضروری است
1394/10/28 13:51
صلاحی مطرح کرد؛

تصرف غیرقانونی اراضی دولتی توسط سودجویان / تعامل دستگاه ها در برخورد با زمین خواری ضروری است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر تعامل بیشتر دستگاه ها در جلوگیری از افزایش زمین خواری، گفت: متاسفانه عده ای سودجو با استفاده از رانت اراضی دولتی را تصرف می کنند.