هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

سخنگوی کمیسیون تولید ملی

( ۱ )
بررسی گزارش نظارتی اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی
1394/10/28 16:32
جلیلی درتشریح جلسه امروز کمیسیون تولیدملی خبرداد:

بررسی گزارش نظارتی اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی

سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی از ارایه گزارش نظارتی اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در سه بخش پیوست به کمیسیون متبوعش و بررسی آن خبرداد.