هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

دریافت عوارض

( ۲ )
شادمهر کاظم زاده در مناظره خانه ملت با عنوان حمل و نقل ریلی و مزیت های آن
1397/04/19 09:33
کاظم زاده تاکید کرد:

کاهش معطلی مردم با پرداخت الکترونیکی عوارض/ورود مجلس به مصادیق افزایش غیرمتعارف عوارض آزادراهی

رئیس کمیته حمل و نقل کمیسیون عمران مجلس، الکترونیکی شدن سامانه اخذ عوارض را اقدامی برای کاهش معطلی مردم دانست و گفت: مجلس به مصادیق افزایش غیر متعارف نرخ عوارض آزادراهی ورود می کند.

شرایط دریافت عوارض از سوی بخش خصوصی در تبدیل بزرگراه به آزادراه مشخص شد
1394/10/29 10:52
با موافقت نمایندگان مجلس؛

شرایط دریافت عوارض از سوی بخش خصوصی در تبدیل بزرگراه به آزادراه مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط دریافت عوارض تبدیل بزرگراه به آزادراه از سوی بخش خصوصی را مشخص کردند.