هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

تشدید مجازات زمین خواری

( ۱ )
اشد مجازات برای زمین خواران و صادرکنندگان مجوزهای غیرقانونی/ ضعف نظارت زمین خواری را افزایش داد
1394/10/30 13:39
ابوترابی تاکید کرد؛

اشد مجازات برای زمین خواران و صادرکنندگان مجوزهای غیرقانونی/ ضعف نظارت زمین خواری را افزایش داد

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر ضرورت افزایش مجازات برخی مسئولان مرتبط با پدیده زمین خواری و صادرکنندگان مجوزهای غیرقانونی تغییرکاربری ها، گفت: متاسفانه ضعف نظارتی دستگاه ها و نهادها به افز...