هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ستور کارصحن

( ۱ )
دستورکارجلسات علنی مجلس/ حضور وزرای کارو بهداشت درصحن علنی
1394/11/02 13:28

دستورکارجلسات علنی مجلس/ حضور وزرای کارو بهداشت درصحن علنی

دستورکار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از یکشنبه تا سه شنبه 6 بهمن ماه 94 اعلام شد.