هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بودجه لایحه دو دوازدهم

( ۱ )
گزارش کمیسیون مشترک دائمی شدن احکام برنامه توسعه آماده است/ لزوم ارائه لایحه دو دو ازدهم بودجه از سوی دولت
1394/11/04 13:06
تاجگردون:

گزارش کمیسیون مشترک دائمی شدن احکام برنامه توسعه آماده است/ لزوم ارائه لایحه دو دو ازدهم بودجه از سوی دولت

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از آماده بودن گزارش کمیسیون مشترک دائمی شدن احکام برنامه های توسعه کشور خبر داد وگفت:به نظر می رسد بررسی لوایح بودجه سال 95 و برنامه ششم توسعه ت...