هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

رجایی

( ۲ )
ساده زیستی شهید رجایی باید برای ما مسئولان کشور الگو باشد
1395/06/02 11:10
نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی:

ساده زیستی شهید رجایی باید برای ما مسئولان کشور الگو باشد

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی گفت: ساده زیستی شهید رجایی به عنوان یک فرد مکتبی باید برای تمام مسئولان ما الگو باشد.

انقراض نسل یوز ایرانی و گوزن زرد در صورت تداوم انفعال محیط زیست
1394/11/05 10:09
رجایی هشدار داد:

انقراض نسل یوز ایرانی و گوزن زرد در صورت تداوم انفعال محیط زیست

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با تاکید بر ورود جدی سازمان محیط زیست به حفاظت از گونه های نادر جانوری، گفت: در نتیجه بی توجهی به این موضوع در آینده نزدیک شاهد انقراض گونه های نادری مانند ...