هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

رییس فراکسیون مناطق مرزی

( ۱ )
توضیحات حسینی پیرامون تذکر جلسه روز گذشته مجلس/گفتم تمام مدعیان و اشاره ای به فرد و گروه خاصی نداشتم
1394/11/06 12:52
حسینی:

توضیحات حسینی پیرامون تذکر جلسه روز گذشته مجلس/گفتم تمام مدعیان و اشاره ای به فرد و گروه خاصی نداشتم

رییس فراکسیون مناطق مررزی مجلس گفت: باید دغدغه همه ما رفع مشکلات محرومان باشد؛ بنده به فرد و گروه خاصی اشاره ای نداشتم و گفتم تمام مدعیان؛شما که در بهترین نقاط تهران چندین واحد دارید آیا به نظر شما ...