هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

دیدار جمعی از نخبگان کشور سوریه

( ۲ )
دیدار مدیران سوریه با حسین امیرعبداللهیان
1397/05/10 19:29
امیرعبداللهیان:

تروریست ها و صهیونیست ها بازنده اصلی تحولات منطقه هستند

جمعی از مسئولین و مدیران ارشد جمهوری عربی سوریه با امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیرکل امور بین الملدیدار و گفت و گو کردند.

سوریه به رهبری بشار اسد هیچگاه تحت یوغ متجاوزان قرار نگرفت
1394/11/06 16:47
دیدار حیدرپوربا جمعی از نخبگان و اساتید دانشگاهی کشور سوریه

سوریه به رهبری بشار اسد هیچگاه تحت یوغ متجاوزان قرار نگرفت

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در دیدار با جمعی از نخبگان و اساتید دانشگاهی کشور سوریه گفت:سوریه به رهبری بشار اسد هیچگاه تحت یوغ متجاوزان قرار نگرفت .