هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مجلس

( ۱ )
تایید و رد صلاحیت ها بر اساس مر قانون بوده است
1394/11/06 15:09
سالک کاشانی:

تایید و رد صلاحیت ها بر اساس مر قانون بوده است

سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مجلس عملکرد شورای نگهبان در طول 35 سال گذشته را مثبت ارزیابی کرد و افزود: به نظر من این شورا در تمام ادوار از جمله این دوره، مر قانون را اجرایی کرده و باید حمایت کامل شود. ...