هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

سامانه سپر موشکی آمریکا

( ۱ )
سراب تأمین امنیت با استقرار سپرموشکی آمریکا در کشورهای عربی
1394/11/07 09:51
سوری مطرح کرد:

سراب تأمین امنیت با استقرار سپرموشکی آمریکا در کشورهای عربی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با بیان اینکه امنیت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با استقرار سپر موشکی آمریکایی در منطقه تأمین نمی شود، گفت: قطعا مشروعیت مردمی مهم ترین عامل ایجاد امنیت و ثبات...