هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

حقوق بین الملل

( ۳ )
یحیی کمالی پور
1396/10/15 15:30
کمالی پور:

دادرسی طولانی پرونده محمد مُرسی ناشی از رویکردی سیاسی است

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تطویل دادرسی پرونده محمد مُرسی را ناشی از برخورد سیاسی با این پرونده دانست و گفت: جامعه سیاسی مصر به دنبال حذف مُرسی از صحنه سیاسی و اجتماعی هستند.

اردشیر نوریان
1396/04/09 10:47
نوریان:

فروش آثار باستانی ایران در آمریکا خلاف تمامی قواعد و حقوق بین الملل است/ترامپ نمی تواند به فرهنگ کشورها چوب حراج بزند

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: طبق قواعد و حقوق بین الملل ناظر بر رفتارهای کشورها و دولت ها هیچ کشوری نمی تواند آثار باستانی و اشیاء به امانت در آن کشور را مصادره و یا به فروش برساند،.

صرف پیگیری وزارت خارجه،قوه قضاییه و یا مجلس در پرونده منا کفایت نمی کند/شورای عالی امنیت ملی ورود کند
1394/11/07 13:17
قره سید رومیانی با تاکید بر لزوم پیگیری فاجعه منا:

صرف پیگیری وزارت خارجه،قوه قضاییه و یا مجلس در پرونده منا کفایت نمی کند/شورای عالی امنیت ملی ورود کند

عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در مورد فاجعه منا صرف پیگری وزارت خارجه،قوه قضاییه و یا مجلس کفایت نمی کند تصریح کرد: در این زمینه باید در شورای عالی امنیت ملی هدفگذاری صور...