هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

تقویت بخش حمل و نقل ریلی در بودجه سال 95 لحاظ شود

( ۱ )
توسعه سیستم حمل و نقل ترکیبی یک اولویت اقتصادی/تقویت بخش حمل و نقل ریلی در بودجه سال 95 لحاظ شود
1394/11/10 08:57
سقایی:

توسعه سیستم حمل و نقل ترکیبی یک اولویت اقتصادی/تقویت بخش حمل و نقل ریلی در بودجه سال 95 لحاظ شود

عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم لحاظ تقویت بخش حمل و نقل ریلی در بودجه سال 95 گفت: باید در همه بخش ها مانند جاده ،دریا، ریل و هوایی بطور متناسب کار شود.