هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ساری

( ۳ )
فرصت نمایشگاه های بهاره نباید تبدیل به بحران برای اقتصاد کشور شود
1395/12/16 11:22
آقاپورعلیشاهی، تاکیدکرد:

فرصت نمایشگاه های بهاره نباید تبدیل به بحران برای اقتصاد کشور شود

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه نمایشگاه هادر کل دنیا باعث ایجاد تحریک بازار و عرضه نیازهای مردم و فروش بدون واسطه اجناس به مردم هستند،گفت:برگزاری نمایشگاه ها یک فرصت است.

وزیر راه و شهرسازی به وضعیت جاده ها در ساری رسیدگی کند
1395/05/24 09:51
دامادی:

وزیر راه و شهرسازی به وضعیت جاده ها در ساری رسیدگی کند

نماینده مردم ساری در مجلس با تاکید بر ضرورت رسیدگی به وضعیت جاده‌سازی در این شهر گفت: در خصوص جاده سازی در شهرستان ساری از وزیر راه و شهرسازی سوال دارم و باید هیأت رئیسه مجلس به این موضوع رسیدگی کند.

ورود شورای نظارت بر صداوسیما به تخلفات ویژه‌برنامه‌های فوتبالی تلویزیون در پرونده فساد فوتبال
1394/11/07 16:09
شجاعی کیاسری خبر داد:

ورود شورای نظارت بر صداوسیما به تخلفات ویژه‌برنامه‌های فوتبالی تلویزیون در پرونده فساد فوتبال

عضو شورای نظارت بر صداوسیما از ورود شورای نظارت بر صداوسیما به تخلفات ویژه‌برنامه‌های فوتبالی تلویزیون در پرونده فساد فوتبال خبر داد.