هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

حرم حضرت عباس (ع)

( ۲ )
گزارش تصویری (2) زیارت رئیس مجلس از حرم حضرت عباس (ع)
1394/11/08 11:56

گزارش تصویری (2) زیارت رئیس مجلس از حرم حضرت عباس (ع)

رئیس مجلس شورای اسلامی به زیارت حرم حضرت عباس (ع) مشرف شد./ عکس:حمید راهل

گزارش تصویری (1) زیارت رئیس مجلس از حرم حضرت عباس (ع)
1394/11/08 11:49

گزارش تصویری (1) زیارت رئیس مجلس از حرم حضرت عباس (ع)

رئیس مجلس شورای اسلامی به زیارت حرم حضرت عباس (ع) مشرف شد./ عکس:حمید راهل