هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

خدمات بانکی معلولان

( ۱ )
تلاش برای بهره مندی افراد با معلولیت بینایی و جسمی حرکتی از خدمات بانکی
1394/11/10 11:31
در نامه ای از سوی بانک صادرات خطاب به آلیا مطرح شد؛

تلاش برای بهره مندی افراد با معلولیت بینایی و جسمی حرکتی از خدمات بانکی

در پی پیگیری های رئیس فراکسیون حمایت از حقوق معلولان و پیشگیری از معلولیت مجلس، مسئولان بانک صادرات با ارسال نامه ای، اقدامات صورت گرفته برای بهره مندی بیشتر افراد با معلولیت بینایی و جسمی حرکتی از خد...