هدر موبایل
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

حسین امیر عبداللهیان

( ۶۵ )
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر سوریه
1398/04/18 12:52

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر سوریه

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 18 تیر ماه 1398 با سفیر سوریه در تهران دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار حسین امیرعبداللهیان با نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین
1398/04/04 14:35

دیدار حسین امیرعبداللهیان با نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل امروز سه شنبه 4 تیرماه 98 با ناصر ابوشریف، نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر روسیه
امروز 29 خرداد ماه 1398 انجام شد:
1398/03/29 16:21

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر روسیه

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 29 خرداد ماه 1398 با سفیر روسیه دیدار و گفت و گو کرد.
حضور دستیار ویژه رئیس مجلس در اموربین الملل در نخستین کارگاه آموزشی مبانی دیپلماسی حقوقی - بین المللی فلسطین
1398/03/23 19:54

حضور دستیار ویژه رئیس مجلس در اموربین الملل در نخستین کارگاه آموزشی مبانی دیپلماسی حقوقی - بین المللی فلسطین

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در اموربین الملل امروز 23 خرداد ماه 1398 در نخستین کارگاه آموزشی مبانی دیپلماسی حقوقی - بین المللی فلسطین حضور یافت.
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین اللمل با سفیر ویتنام
1398/03/21 12:20

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر ویتنام

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 21 خرداد ماه 1398 با سفیر ویتنام دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین اللمل با سفیر چین
امروز 7 خرداد ماه 1398 انجام شد:
1398/03/07 16:07

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر چین

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 7 خرداد ماه 1398 با سفیر چین دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین اللمل با سفیر آلمان
24 اردیبهشت ماه 1398 انجام شد:
1398/02/24 18:09

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر آلمان

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 24 اردیبهشت ماه 1398 با سفیر آلمان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین اللمل با سفیر فلسطین
امروز 22 اردیبهشت ماه 1398 انجام شد:
1398/02/22 15:44

دیدار صلاح زواوی، سفیر فلسطین در تهران با حسین امیر عبداللهیان

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 22 اردیبهشت ماه 1398 با صلاح زواوی، سفیر فلسطین دیدار و گفت و گو کرد.
امیرعبدالهیان
امیرعبداللهیان:
1398/02/16 08:10

آمریکا نمی‌تواند سرنوشت محتوم رژیم صهیونیستی را تغییر دهد

دستیار ویژه رئیس مجلس درامور بین‌الملل حملات ددمنشانه اخیر رژیم صهیونیستی به مردم نوار غزه که باعث به شهادت رسیدن یک زن باردار و کودک 14 ماهه او نیز شد را محکوم کرد.
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین اللمل با سفیر قزاقستان
امروز 11 اردیبهشت ماه 1398 انجام شد:
1398/02/11 15:42

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر قزاقستان

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 11 اردیبهشت ماه 1398 با سفیر قزاقستان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار حسین امیر عبدالهیان با رئیس مرکز مطالعات الرافدین نجف اشرف
1398/02/03 19:28

دیدار حسین امیر عبدالهیان با رئیس مرکز مطالعات الرافدین نجف اشرف

دیدار حسین امیر عبدالهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل با زید الطالقانی، رئیس مرکز مطالعات الرافدین نجف اشرف از زاویه دوربین خبرگزاری خانه ملت.
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر سوریه
امروز 2 اردیبهشت ماه 1398 انجام شد:
1398/02/02 12:28

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر سوریه

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 2 اردیبهشت ماه 1398 با سفیر سوریه دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر عراق
امروز 25 فروردین ماه 1398 انجام شد:
1398/01/25 17:03

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر عراق

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 25 فروردین ماه 1398 با سفیر عراق دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر سوریه
امروز 28 اسفند ماه 1397 برگزار شد:
1397/12/28 12:42

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر سوریه

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 28 اسفند ماه 1397 با سفیر سوریه در تهران دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار لوان جاگاریان سفیر روسیه با امیرعبداللهیان
1397/12/26 16:25

دیدار امیرعبداللهیان با سفیر روسیه در تهران

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر روسیه در تهران دیدار و گفت وگو کرد.
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر روسیه
امروز 26 اسفند ماه 1397 انجام شد:
1397/12/26 14:02

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر روسیه

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 26 اسفند ماه 1397 با سفیر روسیه دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر ژاپن
امروز 19 اسفند ماه 1397 انجام شد:
1397/12/19 18:21

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر ژاپن

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 19 اسفند ماه 1397 با میتسوگو سایتو، سفیر ژاپن دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با فعالین سیاسی، اجتماعی و رسانه ای صلح آمریکا
امروز 7 اسفند ماه 1397 انجام شد:
1397/12/07 15:18

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با فعالین سیاسی، اجتماعی و رسانه ای صلح آمریکا

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 7 اسفند ماه 1397 با فعالین سیاسی، اجتماعی و رسانه ای صلح آمریکا دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر کوبا
1397/12/06 08:58

دیدار سفیر کوبا در تهران با امیرعبداللهیان

دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیر کل امور بین الملل با سفیر کوبا در تهران دیدار و گفت وگو کرد.
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر کوبا
1397/12/05 19:31

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر کوبا

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 5 اسفند ماه 1397 با سفیر کوبا دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر ونزوئلا
امروز 9 بهمن ماه 1397 انجام شد:
1397/11/09 16:28

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر ونزوئلا

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 9 بهمن ماه 1397 با سفیر ونزوئلا دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار حسین امیرعبداللهیان با سفیر روسیه در تهران
امیرعبداللهیان در دیدار با سفیر روسیه در تهران تاکید کرد:
1397/11/07 14:12

صهیونیست‌ها بازنده اصلی آتش افروزی در منطقه

دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیر کل امور بین‌الملل با لوان جاگاریان سفیر روسیه در تهران دیدار و گفتگو کرد.
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر ژاپن
امروز 2 بهمن ماه 1397 انجام شد:
1397/11/02 16:08

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر ژاپن

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 2 بهمن ماه 1397 با سفیر ژاپن دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر تونس
امروز 30 دی ماه 1397 انجام شد:
1397/10/30 12:35

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر تونس

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 30 دی ماه 1397 با سفیر تونس دیدار و گفت گو کرد.
دیدار حسین امیر عبداللهیان با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند
امروز 24 دی ماه 1397 انجام شد:
1397/10/24 13:08

دیدار حسین امیر عبداللهیان با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 24 دی ماه 1397 با مسئولین سازمان مدیریت بحران فنلاند بازدید و گفت و گو کرد.
امروز 12 دی ماه 1397 انجام شد:
1397/10/12 12:04

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر عمان

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 12 دی ماه 1397 با سفیر عمان دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با رئیس دفتر حافظ منافع مصر در ایران
امروز 5 دی ماه 1397 انجام شد:
1397/10/05 13:05

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با رئیس دفتر حافظ منافع مصر در ایران

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 5 دی ماه 1397 با رئیس دفتر حافظ منافع مصر در ایران دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر قطر
امروز 3 دی ماه 1397 انجام شد:
1397/10/03 14:12

دیدار دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با سفیر قطر

حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 3 دی ماه 1397 با سفیر قطر دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار حسین امیرعبداللهیان با سفیر فلسطین در تهران
1397/09/27 12:53

دیدار حسین امیرعبداللهیان با سفیر فلسطین در تهران

حسین امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین المللی امروز سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ با سفیر فلسطین در تهران دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار متخصص انستیتوی تحقیقات صلح بین الملل استکهلم با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل
1397/09/20 12:18

دیدار متخصص انستیتوی تحقیقات صلح بین الملل استکهلم با دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل

دیدار متخصص انستیتوی تحقیقات صلح بین الملل استکهلم با حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل امروز 20 آذر ماه 1397 از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
 «  ۱  ۲  ۳  » 
آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet