هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی

( ۲ )
شهرداری تهران
1397/05/14 14:34
سخنگوی شورای شهر تهران خبر داد:

44 نفر از کارکنان باید بزودی از شهرداری تهران خداحافظی کنند/ تهیه لیست 91 نفره از بازنشستگان شهرداری تهران

علی اعطا گفت:در لیستی که از سوی معاونت منابع انسانی شهرداری تهران در اختیار شورای شهر گذاشته شده، نام 91نفر قید شده است که 44 نفر از کارکنان شهرداری در هر رده مدیریتی باید بزودی از شهرداری تهران خداحا...

به کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد/ تعیین شرایط به کارگیری بازنشستگان
1394/11/11 11:00
جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛

به کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد/ تعیین شرایط به کارگیری بازنشستگان

نمایندگان مردم در خانه ملت، جهت تأمین نظر شورای نگهبان با طرح دو فوریتی ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان موافقت کردند.