هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

تحول اقتصادی

( ۱ )
ضرورت تحول اقتصادی با همسویی دولت و ملت
1394/11/11 14:33
احمدی تصریح کرد:

ضرورت تحول اقتصادی با همسویی دولت و ملت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: پساتحریم یک اتفاق مهم است که حضور دولت و ملت در کنار یکدیگر می‌تواند تحولی بزرگ در اقتصاد رقم زند.