هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

-2

( ۱ )
طنین تکبیر نمایندگان در ساعت ورود حضرت امام (ره) در صحن علنی مجلس
1394/11/12 09:58

طنین تکبیر نمایندگان در ساعت ورود حضرت امام (ره) در صحن علنی مجلس

نمایندگان مردم در خانه ملت در سالروز 12 بهمن سال 57 و لحظه ورود حضرت امام (ره) به کشور فریاد الله‌اکبر سر دادند.