هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس

( ۱ )
نشست خبری رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد ستادمدیریت حمل و نقل و سوخت
1394/11/12 16:05
فردا برگزار می شود؛

نشست خبری رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد ستادمدیریت حمل و نقل و سوخت

نشست خبری"دواتگری "رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در مورد نحوه هزینه کرد اعتبارات موضوع تبصره 13 قوانین بودجه و عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور فردا(سه شنبه 13 بهمن ماه ) در محل اد...