هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

تد کروز

( ۱ )
ترس آمریکایی ها از دشمن تفاهم برجام
1394/11/13 09:53
پیش راند انتخابات الکترال در سایه برجام شگفتی ساز شد

ترس آمریکایی ها از دشمن تفاهم برجام

پیش راند انتخاباتی الکترال آمریکا در ایات آیوآ با شکست غیرقابل پیش بینی دونالد ترامپ و رقابت سنگین تدکروز رقم خورد. نتایجی که با توجه به معادلات حاکم بر جمهوری خواهان و دموکرات ها در سایه تفاهم برجام ...