هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 95 مجلس

( ۲ )
 بنزین دونرخی درجایگاه های سوخت ارائه نمی شود/جزئیات نحوه محاسبه قیمت حامل های انرژی
1395/03/03 08:43
پورابراهیمی داورانی:

بنزین دونرخی درجایگاه های سوخت ارائه نمی شود/جزئیات نحوه محاسبه قیمت حامل های انرژی

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با بیان اینکه در جایگاه توزیع سوخت بنزین دو نرخی ارائه نمی شود،گفت:براساس مصوبه مجلس، دولت در سال جاری حق افزایش قیمت آب، برق و گاز را ندارد.

برگزاری نشست بعدی کمیسیون تلفیق بودجه 95 پس از برگزاری انتخابات مجلس
1394/11/13 11:47
پورابراهیمی خبر داد:

برگزاری نشست بعدی کمیسیون تلفیق بودجه 95 پس از برگزاری انتخابات مجلس

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 95 مجلس از برگزاری نشست بعدی کمیسیون تلفیق بودجه 95 پس از برگزاری انتخابات مجلس خبر داد.