خبرگزاری خانه ملت

ایام محرم 1398
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

پایان نشست علنی

( ۱۳۲ )
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1399/06/25 12:46

پایان جلسه علنی 25 شهریورماه مجلس

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1399/06/23 13:17

پایان جلسه علنی 23 شهریورماه مجلس

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1399/05/26 12:52

پایان جلسه علنی 26 مردادماه مجلس

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1399/05/19 12:23

پایان جلسه علنی 19 مردادماه مجلس

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1399/05/15 12:21

پایان جلسه علنی 15 مردادماه مجلس

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس یازدهم را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1399/05/12 12:35

پایان جلسه علنی 12 مردادماه مجلس

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس یازدهم را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1399/04/15 12:13

پایان جلسه علنی 15 تیرماه مجلس

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس یازدهم را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1399/03/18 12:21

پایان جلسه علنی 18 خردادماه مجلس

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس یازدهم را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1399/02/30 13:04

پایان جلسه علنی 30 اردیبهشت ماه مجلس

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز مجلس را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1399/02/23 12:39

پایان جلسه علنی 23 اردیبهشت ماه مجلس / نشست بعدی مجلس 29 اردیبهشت ماه

رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز مجلس را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1399/02/15 12:55

پایان جلسه علنی 15 اردیبهشت ماه مجلس / نشست بعدی مجلس 16 اردیبهشت ماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز مجلس را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1399/02/02 12:39

پایان جلسه علنی 2 اردیبهشت ماه مجلس / نشست بعدی مجلس 3 اردیبهشت ماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز مجلس را به صدا درآورد.
عبدالناصر مصری
1399/01/26 12:20

پایان جلسه علنی 26 فروردین؛ نشست بعدی مجلس 27 فروردین ماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز مجلس را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1398/11/07 12:52

پایان جلسه علنی 7 بهمن ماه مجلس / نشست بعدی مجلس 8 بهمن

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز مجلس را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1398/10/24 12:09

پایان جلسه علنی 24 دی ماه مجلس / نشست بعدی مجلس 29 دی

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز مجلس را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1398/10/22 12:25

پایان جلسه علنی 22 دی ماه مجلس / نشست بعدی مجلس 23 دی

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز مجلس را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1398/10/15 12:16

پایان جلسه علنی 15 دی ماه مجلس / نشست بعدی مجلس 17 دی

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز مجلس را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1398/10/02 12:09

پایان جلسه علنی نوبت صبح 2 دی ماه مجلس / نشست بعدی مجلس 3 دی

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز را به صدا درآورد.
مسعود پزشکیان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی
1398/09/04 12:08

پایان جلسه علنی 4 آذرماه مجلس/ نشست بعدی مجلس 5 آذرماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.
مسعود پزشکیان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی
1398/09/03 11:55

پایان جلسه علنی نوبت صبح مجلس/نشست بعدی عصر امروز

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1398/08/26 17:22

پایان جلسه علنی نوبت عصر 26 آبان ماه / نشست بعدی مجلس 27 آبان ماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1398/08/20 11:57

پایان جلسه علنی 20 آبان ماه / نشست بعدی مجلس 21 آبان ماه

رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.
مسعود پزشکیان چهره صحن
1398/08/19 12:15

پایان جلسه علنی نوبت صبح 19 آبان ماه /نشست بعدی مجلس عصر امروز

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1398/08/14 11:53

پایان جلسه علنی نوبت عصر مجلس 14 آبان ماه / نشست بعدی یکشنبه 19 آبان ماه

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.
رأی گیری در صحن مجلس
1398/08/13 10:44

پایان صحن علنی امروز مجلس / حضور نمایندگان در راهپیمایی13 آبان ماه

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش زنگ پایان جلسه علنی امروز نهاد قانونگذاری را به صدا در آورد.
عبدالناصر مصری
1398/08/12 17:35

پایان جلسه علنی نوبت عصر 12 آبان ماه /نشست بعدی مجلس 13 آبان ماه

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.
رأی گیری در صحن مجلس
1398/07/22 12:01

پایان جلسه علنی نوبت صبح 22 مهر ماه /نشست بعدی مجلس عصر امروز

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
دقایقی پیش صورت گرفت؛
1398/07/09 11:59

پایان جلسه علنی 9 مهرماه مجلس/ نشست بعدی یکشنبه هفته آینده

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.
گراف پایان جلسه علنی مجلس
1398/07/08 12:11

پایان جلسه علنی 8 مهرماه/ نشست بعدی فردا 9 مهرماه

رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.
صحن علنی مجلس شورای اسلامی
1398/07/02 12:07

پایان جلسه علنی 2 مهرماه/ نشست بعدی مجلس 3 مهرماه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.
 «  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  » 
آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet