هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

روابط کنسولگری

( ۱ )
سفر ظریف به لندن مقدمه سفرهای آتی روحانی به اروپا خواهد بود
1394/11/14 08:31
شفیعی:

سفر ظریف به لندن مقدمه سفرهای آتی روحانی به اروپا خواهد بود

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سفر ظریف به لندن مقدمه سفرهای آتی رئیس جمهور به کشورهای اروپایی خواهد بود.