هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بی توجهی به مسائل اجتماعی در برنامه ششم توسعه

( ۱ )
انتقاداز اختصاص تنها 200 میلیارد اعتبار در لایحه 95 به مسایل اجتماعی/ضرورت توجه به ارتقای سلامت روانی در برنامه ششم
1394/11/16 12:32
قائیدرحمت تاکید کرد:

انتقاداز اختصاص تنها 200 میلیارد اعتبار در لایحه 95 به مسایل اجتماعی/ضرورت توجه به ارتقای سلامت روانی در برنامه ششم

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با یادآوری بی توجهی به بحران های اجتماعی و رفع آنها در لایحه برنامه ششم توسعه، از اختصاص تنها 200 میلیارد تومان در لایحه بودجه به مسایل اجتماعی انتقاد کرد.