هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

در خواست سفر 3 نماینده جمهوری خواه آمریکا به ایران

( ۲ )
درخواست 3 نماینده آمریکایی برای نظارت بر انتخابات ایران تداوم غلط های آمریکایی است
1394/11/17 15:00
حیدرپور شهرضائی:

درخواست 3 نماینده آمریکایی برای نظارت بر انتخابات ایران تداوم غلط های آمریکایی است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: اظهارات 3 نماینده جمهوری خواه آمریکایی مصداق غلط های آمریکایی است که حضرت امام خمینی(ره) نیز به آن ها اشاره کرده بودند.

 درخواست سفر 3 نماینده جمهوری خواه به ایران برای نظارت بر انتخابات; پررویی مضحک آمریکایی ها مردم ایران را می خنداند
1394/11/17 10:35
حقیقت پور :

درخواست سفر 3 نماینده جمهوری خواه به ایران برای نظارت بر انتخابات; پررویی مضحک آمریکایی ها مردم ایران را می خنداند

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درخواست سفر 3 نماینده جمهوری خواه آمریکا به ایران فضولی است، گفت: جمهوری اسلامی ایران اجازه فضولی و پررویی را به هیچ عنصر آمری...