هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

جزء 50 جدول 17 لایحه بودجه سال 95

( ۱ )
سبک زندگی ایرانی-اسلامی بودجه مستقل نیاز دارد/ حذف اعتبار نهادهای فرهنگ دینی از  بودجه95 پیگیری می‌شود
1394/11/17 13:14
شجاعی‌کیاسری:

سبک زندگی ایرانی-اسلامی بودجه مستقل نیاز دارد/ حذف اعتبار نهادهای فرهنگ دینی از بودجه95 پیگیری می‌شود

عضو کمیسیون تلفیق بررسی لایحه 95 معتقد است برای حل مشکل بودجه فرهنگی همچون سبک زندگی ایرانی-اسلامی باید ردیف مستقل در نظر گرفته شود.