هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

حفظ کاربری اراضی

( ۱ )
پشت پرده انتقادات به طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی/ طرح مانع دست‌‌اندازی رانت خواران می‌شود
1394/11/21 15:08
موسوی:

پشت پرده انتقادات به طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی/ طرح مانع دست‌‌اندازی رانت خواران می‌شود

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس بررسی طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را در راستای جلوگیری از دست اندازی سودجویان به منابع طبیعی خواند.