هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

دولت های نهم و دهم

( ۱ )
افت شدید فعالیت احزاب در دولت گذشته؛ احمدی نژادی ها اعتقادی به فعال بودن جریانات حزبی نداشتند
1394/11/23 10:06
نعمتی تصریح کرد:

افت شدید فعالیت احزاب در دولت گذشته؛ احمدی نژادی ها اعتقادی به فعال بودن جریانات حزبی نداشتند

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی گفت: دولت های نهم و دهم اعتقادی به لزوم فعال بودن جریانات سیاسی نبود و به همین دلیل متاسفانه در آن مقطع با وقف و سکته ای در زمنیه فعا...