هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور

( ۳ )
شاپور محمدی
1397/03/22 14:04
محمدی خبر داد:

تشریح آخرین وضعیت سهامداران کنتورسازی/ باز شدن اکثر نمادهای بسته در بورس و فرابورس

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص آخرین وضعیت سهامداران کنتورسازی سازی توضیحاتی را ارائه کرد و از باز شدن اکثر نمادهای بسته در بورس و فرابورس خبر داد.

رونق بورس با پرداخت بدهی های دولت به شرکت های بورسی/ لزوم توجه به بورس در بودجه96
1395/09/21 11:16
محمدی درگفت وگو با خانه ملت مطرح کرد:

رونق بورس با پرداخت بدهی های دولت به شرکت های بورسی/ لزوم توجه به بورس در بودجه96

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور گفت:پرداخت بدهی های دولت به شرکت های بورسی به افزایش سودآوری شرکت ها کمک می کند و همچنین ارتقای عملکرد این شرکت ها را در بازار سرمایه درپی دارد.

جذب پول های خرد برای تقویت تولید با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه
1394/11/24 13:18
فطانت در مراسم انعقاد تفاهنامه بین مرکز پژوهش‌های مجلس و بورس مطرح کرد؛

جذب پول های خرد برای تقویت تولید با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور گفت: بازارهای سرمایه در دنیا، جمع آوری کننده پول های خرد مردم جهت تولید و تخصیص بهینه بوده و از این طریق منابع مالی بسیار زیاد جهت استحکام بخشی نظام خدمات و اقتصاد...