هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

سخنگوی وزارت فرهنگ

( ۲ )
هشدار به هنرمندان در مورد همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای، از باب خیرخواهی است
1394/12/09 15:18
نوش آبادی مطرح کرد:

هشدار به هنرمندان در مورد همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای، از باب خیرخواهی است

سخنگوی وزارت فرهنگ معتقد است این وزارتخانه برای حفظ شأن و جایگاه هنرمندان، از باب خیرخواهی به برخی از بازیگران در خصوص همکاری یا عدم همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای مشورت داده است.

بودجه تولید فیلم‌های فاخر روی کاغذ مانده است
1394/11/28 12:44
نوش آبادی:

بودجه تولید فیلم‌های فاخر روی کاغذ مانده است

 سخنگوی وزارت فرهنگ با بیان اینکه ساخت فیلم‌های فاخر علاوه بر هزینه‌های بالا، محل مناقشه و چالش و دارای حساسیت فراوان است، تصریح کرد: بودجه تولید فیلم‌های فاخر روی کاغذ مانده است.