هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

تقسیم فیلمسازان به دو گروه ارزشی و غیرارزشی

( ۱ )
خط کشی‌های ارزشی میان هنرمندان، حاصلی جز گسترش تفرقه در جامعه ندارد
1394/12/03 10:04
جعفرزاده ایمن‌آبادی:

خط کشی‌های ارزشی میان هنرمندان، حاصلی جز گسترش تفرقه در جامعه ندارد

عضو فراکسیون رسانه‌وهنر مجلس با بیان اینکه باید با رفتاری به دور از تعصب افراد بیشتری را جذب نظام کرد، گفت: نباید عده‌ای با کشیدن خطی بزرگ، خودشان را انقلابی خوانده و دیگر سینماگران را به حاشیه برانند...