هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

سفر روسای جمهور 3 کشور به تهران

( ۱ )
تهران میزبان روسای جمهور کشورها از سه قاره/بررسی تاثیرات پسابرجام بر روابط بین المللی کشورها
1394/12/03 15:49
شفیعی تشریح کرد:

تهران میزبان روسای جمهور کشورها از سه قاره/بررسی تاثیرات پسابرجام بر روابط بین المللی کشورها

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سفر روسای جمهور 3 کشور به تهران طی روزهای آینده گفت: پسا برجام فرصتی را به وجود آورده است که طرفین می توانند از آن در جهت گسترش همک...