هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

رهبران جهان

( ۱ )
انتشار اسناد جاسوسی آمریکا از مذاکرات رهبران جهان/جاسوسی از مذاکرات جرم بین المللی است
1394/12/04 13:26
احمدی :

انتشار اسناد جاسوسی آمریکا از مذاکرات رهبران جهان/جاسوسی از مذاکرات جرم بین المللی است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: باید در دنیای کنونی روندی تعریف شود که اگر کشوری مرتکب جاسوسی از مذاکرات رهبران جهان شود به عنوان جرم بین المللی با آن برخورد شده و مجازات دا...