هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

دادگاه بیطرف

( ۱ )
آمریکا نمی تواند به تنهایی در مورد پول های بلوک شده ایران تصمیم بگیرد/طلب ایران از آمریکا بیش از کل مبلغ بلوکه شده در این کشور است
1394/12/05 10:04
اسفنانی با اشاره به ادعای کری مبنی بر پرداخت نیمی از دارایی های بلوکه شده:

آمریکا نمی تواند به تنهایی در مورد پول های بلوک شده ایران تصمیم بگیرد/طلب ایران از آمریکا بیش از کل مبلغ بلوکه شده در این کشور است

سخنگوی کمیسیون قضایی حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادعای کری مبنی بر پرداخت نیمی از دارایی های بلوکه شده ایران گفت: این ادعا خالی از محتوای حقوقی است پول های بلوکه شده جزو حقوق مردم است و باید ...