هدر اصلی
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

خریداران واحدهای مسکونی- تجاری

( ۱ )
تجمع جمعی از خریداران واحدهای مسکونی- تجاری بنیاد تعاون ناجا مقابل مجلس
1394/12/10 09:19
امروز صورت گرفت؛

تجمع جمعی از خریداران واحدهای مسکونی- تجاری بنیاد تعاون ناجا مقابل مجلس

جمعی از خریداران واحدهای مسکونی- تجاری شرکت سازه پایدار بنیاد تعاون ناجا در اعتراض به عدم پاسخگویی مسئولان مقابل مجلس تجمع کردند.